همه چیز از ذهن تو آغاز می شود

 

من فکر می کنم شما کسی هستید که دوست دارید شبها با آرامش خیال سر بر بالین بگذارید و راحت و بدون دغدغه به خوابی آرام و راحت بروید شما دوست دارید راه سعادت و خوشبختی را بپیمایید راهی که سرشار از امید و انگیزه و شور و هیجان است . اگر زمین و زمان دست در دست هم بدهند که شما را به زور وارد این مسیر بکنند این امر امکان پذیر نیست زیرا تنها کسی که شما را وارد این مسیر خوشبختی می کند ،خودتان هستید . خودتان هستید که انتخاب می کنید که چگونه زندگی کنید . این شما هستید که تصمیم می گیرید در جبهه فرشتگان باشید یا در جبهه شیاطین. 

می دانی همه چیز به افکار و باور های تو بر می گردد این افکار و ذهن توست که تو را به انجام رفتار های گوناگون سوق می دهد و تو جدای از افکار و ذهن نمی توانی فعالیتی بکنی . تاکنون کمی با خود فکر کرده ای که چرا برخی از افراد با کمبود های زیاد مالی احساس خوشبختی می کنند و از آرامشی خاص برخوردار هستند و چرا برخی از افراد ثروتمند و با نفوذ خواب راحتی ندارند و همیشه دچار استرس و عدم آرامش هستند. قدرت تفکر و ذهن بسیار قوی است تو به هر گونه که در مورد جهان اطراف و در مورد خودت بیندیشی احساسات گونا گونی را در وجودت تجربه می کنی و این احساسات و رفتار های مرتبط با آن ، نتیجه همان باور های ذهنی خودت است . اگر دنیا را زیبا و شگفت انگیز تصور کنی دنیا هم برای تو زیبا و شگفت انگیز می شود اگر انسانها را افرادی دوست داشتنی و سرشار از محبت و سر زندگی تصور کنی انسانها همانگونه در زندگی تو شادی آفرین و مملو از محبت و آرامش خواهند بود. اگر صبح که از خواب بیدار می شوی با نگرشی مثبت به دنیا بنگری آن روز برای تو سرشار از انرژی های مثبت و آرامش و شور و هیجان و عشق خواهد بود. روزی که تو شاد و مسرور باشی دیگر خبری از استرس و افکار منفی نیست زیرا تو آن روز مجهز به اسلحه عشق و امید هستی .

زمانی که کار و فعالیتی می کنی که حس خوب و شوق و سر زندگی را در تو زنده می کند بدان آن فعالیت با واقعیت درونی و روح الهی تو هماهنگی دارد و زمانی که کاری انجام می دهی که حس خوبی نسبت به آن نداری و احساس غم و پریشانی می کنی بدان در حال انجام کاری هستی که با روح الهی و پاک انسانی وجودت همراهی و مطابقت ندارد.

اکثر ما انسانها دوست نداریم که مورد نصیحت و ارشاد دیگران قرار بگیریم زیرا زمان دریافت این نصایح حس خوبی به ما القا نمی شود و احساس می کنیم در یک قفسی گیر افتاده ایم و مجبور به شنیدن حرف هایی هستیم که این با آزادی و اختیار انسانی ما فرسنگ ها فاصله دارد . حالا کمی دقت کن آیا من شما را مجبور به خواندن این مطلب کرده ام یا شما با انتخاب خودتان در حال خواندن این مطلب هستید آری این خودتان هستید که انتخاب می کنید و چون قدرت و اختیار انتخاب را خودتان بر عهده دارید احساسی که به شما دست می دهد احساس رضایت و شادی است . تو هر چه از توانایی ها و استعداد ها و اصل وجود خویش دور شوی به همان اندازه از آرامش و رشد و تکامل دور می شوی و هر چه به اصل وجود خویش پی ببری و خود را با روح الهی و پاک درونت همراه کنی احساس بهتری را تجربه خواهی کرد. اگر افکار و ذهن تو مملو از کینه و نفرت و آزار و نا عدالتی و پلیدی و حسادت و سایر افکار منفی باشد آیا می توانی از خودت انتظار داشته باشی بگونه ای رفتار کنی که دیگران با آغوش باز و شادی با تو برخورد کنند قطعا می دانی که این امر مقدور نیست . اگر می خواهی زیبایی ها و ثروت ها و فراوانی های جهان خلقت را صاحب شوی و سرشار از انرژی های مثبت شوی و آرامشی عمیق را تجربه کنی نیاز به اصلاح و بازسازی افکار و ذهن خود داری . ذهن تو هر چه بر افکار منفی متمرکز شود تو همان بازتاب های منفی را بصورت واقعی در زندگی جذب خواهی کرد و اگر ذهن تو بر باور های الهی و مثبت متمرکز شود ،رویداد های مثبت یکی پس از دیگری تو را غافلگیر خواهند کرد. پس همه چیز به انتخاب تو بر می گردد و براستی بزرگترین گنج و ثروت انسان داشتن یک ذهن مثبت گرا است.

مولف : سعید آوری ،کارشناس ارشد روانشناسی ،


/ 0 نظر / 1969 بازدید